tuxGate Mail 1600

Servidor enracable 19″ 1 HE, 1000 Usuarios, – 1 x Intel XEON 2,4GHz, 1024MB RAM, 2 x 80 GB ATA Software Raid 1, 2 x 10/100/1000 Ethernet, 1 x Puerto de Consola, Cable Null modem, Cable de Alimentación, Fuente de Alimentación 325W.